Regulamin

1. Po dokonaniu zakupu otrzymasz automatycznie informację z potwierdzeniem transakcji, danymi kontaktowymi i danymi do przelewu.

2. Wpłać na konto kwotę za przedmiot + koszty wysyłki wyszczególnione w formularzu przy wyborze opcji przesyłki.

Jeśli zakupiłeś kilka przedmiotów opłacasz koszty przesyłki tylko za jeden przedmiot, jeżeli łączna waga zakupionych przedmiotów nie przekracza wagi 30kg (wysyłka kurierem DpD).

3. W tytule wpłaty podaj nr zamówienia i nazwę kupionego przedmiotu.

4. Gdy pieniądze wpłyną na nasze konto, wysyłamy potwierdzenie wpływu - paczka przygotowywana jest do wysyłki.

Następnie otrzymasz kolejnego maila z potwierdzeniem wysyłki.

Wszystkie przesyłki są nadawane następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym lub złożeniu zamówienia wysyłki 'za pobraniem' .

W wyjątkowych przypadkach wysyłka może nastąpić z niewielkim opóźnieniem, o czym poinformujemy mailem.

 

W przypadku, gdy zamieszczamy informację o gratisowej przesyłce, to dotyczy to tylko wpłaty na konto. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej gratisowa wysyłka nie obowiązuje.5. Do przesyłki dołączamy paragon fiskalny. Jeśli życzysz sobie fakturę, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu i podaniu danych do faktury.

6. W cenie przesyłki zawarty jest podatek VAT 23%.


1) Opis procedury reklamacji:


a) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem                 info@agd-sklep.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.  
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
c) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
d) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
2) Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@agd-sklep.com
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Firma Handlowa AVI
Teresa Sobis
ul. Kaszubska 35,
78-100 Kołobrzeg
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
 
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Przesyłkę należy nadać na adres:
Firma Handlowa AVI
Teresa Sobis ul. Kaszubska 35
78-100 Kołobrzeg

 

RODO
Szanowni Klienci,

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych w sklepie internetowym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@agd-sklep.com

Administratorem Państwa danych osobowych jest FH AVI Teresa Sobis ul. Kaszubska 35, 78-100 Kołobrzeg

Możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób :

- listownie: FH AVI Teresa Sobis ul. Kaszubska 35, 78-100 Kołobrzeg
- e-mailem na adres: info@agd-sklep.com
- korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie agd-sklep.com.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przypominamy również, że Państwa dane przetwarzamy w następujących celach związanych z działaniem sklepu agd-sklep.com:

- założenia konta klienta,
- marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail (newsletter),
- zrealizowania sprzedaży i dostarczenia towaru poprzez sklep internetowy agd-sklep.com,
- wystawienia faktury VAT.

Podanie danych w ramach zakupów internetowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto na agd-sklep.com i korzystać z opcji zakupów po rejestracji.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Podstawą naszego działania sklepu agd-sklep.com jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane w ramach sklepu internetowego agd-sklep.com przetwarzamy samodzielnie. Gdy dokonujecie Państwo zakupów w sklepie internetowym, dane przekazujemy – w zależności od wybranego modelu zakupu – kurierom realizującym dostawy. W przypadku newslettera możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Państwa dane. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane w ramach strony agd-sklep.com przetwarzamy przez czas:

- trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
- niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem,
- prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
- przez czas trwania umowy będącej podstawą zarejestrowania się, w tym do czasu rezygnacji. Jeżeli zdecydują się Państwo zrezygnować, Państwa dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.